Vývoj a výroba

Vývoj a výroba hologramů a holografických strojů, strojní výroba.

V oblasti holografie spolupracujeme se specialisty z Fakulty jaderné fyziky ČVÚT Praha.
Díky několikaleté výzkumné a vývojové spolupráci jsme vyvinuli a úspěšně prodáváme stroje a přídavná zařízení na výrobu a aplikaci hologramů.

S vývojem a výrobou hologramů a holografických strojů máme bohaté zkušenosti, jelikož se v tomto oboru pohybujeme více než 20 let. Díky propojení vědy, výzkumu a marketingu jsme vždy o krok před konkurencí. Naše řešení jsou jednoduchá, rychlá a především efektivní. Spektrum našich výrobků je velmi široké a díky našim mnohaletým zkušenostem, které jsme získali spoluprací s evropskými nadnárodními společnostmi, jsme schopni každou vaši myšlenku úspěšně realizovat.

Generální partner

Filák - General partner

Partneři