Budoucnost obnovitelných zdrojů
Komplexní řešení fotovoltaických systémů.

Fotovoltaické systémy

Řešení na klíč pro rodinné domy, průmyslové haly a volná prostranství.

Stavíme fotovoltaické elektrárny jak na volném prostranství tak na střechách průmyslových objektů a rodinných domů.

Zpracováváme dále žádosti o dotace v rámci operačního programu Nová zelené úsporám. Zajišťujeme veškeré potřebné povolení a dokumenty pro výstavbu a připojení výrobny do distribuční sítě.

Hlavním úkolem společnosti Alternative Energy Systems a.s. je komplexní péče o zákazníka, která je spojena s dlouhodobou podporou zahrnující kontrolu, údržbu, monitorování jednotlivých zářízení z centrálního dispečinku. Komunikaci s distribučními sítěmi a jinými orgány.

Ve spolupráci s předními partnery poskytujeme ideální řešení fotovoltaických systémů po celém světě pro každého klienta. V rámci skupiny a partnerů se Alternative Energy Systems a.s. podílela na instalaci více než 80 elektráren v posledních čtyřech letech o celkovém výkonu 60 MWp.

V současné době se společnost aktivně zaměřuje na území:

  • Evropy – zejména Českou republiku, Slovensko, Německo, Belgii, Velkou Británii, Rumunsko,

  • Severní Amerika- zejména Kanada

  • Afrika – zejména Kongo, Togo, Mali.

Další aktivity

Jako velkoobchodní dodavatel komponent solární techniky a zřizovatel internetových obchodů se také podílíme na vývoji Storage systému – systému pro akumulaci elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Solární energie šetří životní prostředí, vaše financi a poskytuje energetickou soběstačnost.

Fotovoltaika je fenoménem dnešní doby. Výroba elektřiny ze slunečního záření se obejde zcela bez dalších paliv, surovin a nákladů. Fotovoltaika nabízí možnost zužitkovat vaši nevyužitou střechu a celkově radikálně snižuje náklady domácnosti.

Slunce je zdroj energie dostupný všem, všude v dostatečné míře a zcela zdarma. Výroba solární energie neznečišťuje životní prostředí. Fotovoltaická elektrárna nezatěžuje své okolí žádným hlukem, zápachem, prachem, škodlivým zářením ani zplodinami.

K výrobě solární energie není třeba žádné další palivo nebo suroviny. Fotovoltaická elektrárna neprodukuje žádný odpad. Nemusíte kupovat elektřinu z fosilních paliv, jejíž cena každým rokem stoupá.
Fotovoltaická elektrárna nevyžaduje žádnou náročnou údržbu ani další investice. Solární elektrárny mají životnost až na 30 let.

Nová zelená úsporám

Probíhá sběr žádostí!

Rodinné domy

Solární energie šetří životní prostředí, vaše finance a poskytuje energetickou soběstačnost.

Průmyslové haly

Využijte střechu vaší nemovitosti pro výrobu elektrické energie

Volná prostranství

Volná prostranství